Home » Aktualności » Lekcja historii w muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Lekcja historii w muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

2 października uczniowie klasy 8 a i 8 b z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Ta wyjątkowa lekcja historii związana była z omawianym materiałem, ale także dawała okazję oddania pamięci wszystkim pomordowanym w czasie II wojny światowej w jej 80 rocznicę wybuchu. Nie wszyscy wiedzą, że obóz znajdujący się tak niedaleko Zduńskiej Woli był pierwszym na ziemiach polskich obozem zagłady. Obóz funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943 oraz krótko w 1944 roku. Było to główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Szacuje się, że w obozie zginęło ok. 180 tys. ofiar, w tym ok. 8 tys. Żydów ze zduńskowolskiego getta.