Home » Aktualności » Informacja dla rodziców- Szkoła Podstawowa nr 9 zostaje zamknięta

Informacja dla rodziców- Szkoła Podstawowa nr 9 zostaje zamknięta

Szanowni Rodzice!!!!!!!!

W związku z informacją podaną przez Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 9 zostaje zamknięta na okres 2 tygodni (12-25 marca 2020 roku). Do końca bieżącego tygodnia w czwartek i piątek szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00-16.00 dla najmłodszych dzieci (klasy 0-3) w sytuacjach szczególnych gdy rodzice nie mogą dzieciom zapewnić opieki. Od poniedziałku – 16.03.2020 roku – do środy – 25.03.2020 roku szkoła nie prowadzi żadnych zajęć i nie przyjmuje dzieci. Obowiązek opieki spoczywa na rodzicach, dzieci pozostają w kwarantannie domowej. Proszę o dopilnowanie by dzieci nie wychodziły z domów bez wyraźnej potrzeby oraz nie przebywały w skupiskach ludzi.

W przypadku zmiany sytuacji, zmiany okresu zawieszenia zajęć informację znajdziecie państwo w dziennikach elektronicznych i na stronie internetowej szkoły.

Mirosław Potoniec – dyrektor szkoły