Home » Aktualności » Realizacja projektów „Nasze ekologiczne pracownie” oraz „Ekopracownia pod chmurką”

Realizacja projektów „Nasze ekologiczne pracownie” oraz „Ekopracownia pod chmurką”

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dotację na zrealizowanie dwóch zadań w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Pierwsza dotacja w kwocie  44.034,00 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej  pn. „Wszystko wokół zmysłów – pracownia dla najmłodszych ekologów” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli 

Nowa pracownia dla młodszych uczniów będzie ogromną innowacją w naszej szkole, a tym bardziej, że będzie to sala przyrodnicza, która pobudzi zmysły i wyobraźnię dzieci do poznawania środowiska. Nowa pracownia powstanie właściwie od podstaw. Powstaną nowe meble, zostanie wymieniona instalacja elektryczna, zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

Walorów estetycznych dopełni roślinność kwiatów doniczkowych.

Nowa ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń poczuje się dobrze i będzie miał wpływ na innowacyjne działania, pobudzi swoje zmysły w poznawaniu otaczającego go świata natury. Poprzez różnorodny dobór pomocy ekologicznych, gier, zabaw i stworzenie strefy relaksu zmotywujemy uczniów do ochrony naszej planety i dbania o czystość naszego otoczenia.

Już zaczęliśmy prace

Druga dotacja  z WFOŚiGW w Łodzi dotyczy realizacji naszej  „Ekopracowni pod chmurką” pn. „Leśne zacisze” otrzymaliśmy dotację  w kwocie 48.826,00 zł

Cel

Planowane zagospodarowanie terenu, który do tej pory był tylko betonowym i nieciekawym miejscem w środku szkoły, będzie innowacją w naszej placówce. Projekt pod nazwą „Leśne zacisze” przewiduje zaaranżowanie punktu   dydaktycznego poprzez zakup roślin, tablic i pomocy dydaktycznych,  a także poprzez stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii oraz lekcji wychowawczych na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsce to będzie można wykorzystać do realizacji zajęć rewalidacji, zajęć socjoterapeutycznych i treningu umiejętności społecznych. Spotykać się tam będzie mogła również grupa wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Uczniowie w nowym ogrodzie będą mieli możliwość prowadzenia obserwacji, poszerzenia wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii, przyrody, ochrony środowiska. Będą mogli przeprowadzać eksperymenty i ćwiczenia z wykorzystaniem punktu badawczego i naturalnego ekosystemu. Lekcje w terenie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych już w wieku szkolnym, ponadto będzie korzystnie oddziaływał na dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością.