Home » Aktualności » Zakończenie realizacji projektu „Nasze ekologiczne pracownie”

Zakończenie realizacji projektu „Nasze ekologiczne pracownie”

Miło jest nam poinformować, że zakończyliśmy w naszej szkole realizację dwóch zadań w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Pierwsza dotacja w kwocie  44.034,00 zł dotyczyła utworzenia pracowni edukacyjnej  pn. „Wszystko wokół zmysłów – pracownia dla najmłodszych ekologów” przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli 

Wartość ogólna przedsięwzięcia  – 49 034 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 44 034 zł

Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 5 000 zł

Nowa pracownia dla młodszych uczniów będzie ogromną innowacją w naszej szkole, a tym bardziej, że będzie to sala przyrodnicza, która pobudzi zmysły i wyobraźnię dzieci do poznawania środowiska. Nowa pracownia powstała od podstaw: wykonano nowe meble, wymieniono instalację elektryczną, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, pomalowane zostały ściany i założono tynk żywiczny.

Walorów estetycznych dopełniła roślinność kwiatów doniczkowych.

Nowa ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń poczuje się dobrze i będzie miał wpływ na innowacyjne działania, pobudzi swoje zmysły w poznawaniu otaczającego go świata natury.

Druga dotacja  z WFOŚiGW w Łodzi dotyczyła realizacji naszej „Ekopracowni pod chmurką” pn. „Leśne zacisze” otrzymaliśmy dotację w kwocie 48.826,00 zł

Wartość ogólna przedsięwzięcia  – 63 911 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 48 826 zł

Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 15 085 zł

 

Został zagospodarowany teren, który do tej pory był tylko betonowym i nieciekawym miejscem w środku szkoły. Zakupiono rośliny, tablice edukacyjne i gry dydaktyczne. Stworzono zadaszone miejsce z ławkami do przeprowadzania lekcji edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, geografii oraz lekcji wychowawczych na świeżym powietrzu. Dodatkowo miejsce to będzie można wykorzystać do realizacji zajęć rewalidacji, zajęć socjoterapeutycznych i treningu umiejętności społecznych. Spotykać się tam będzie mogła również grupa wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

W pobliżu wiaty znajdzie się ścieżka sensoryczna wyposażona w dary lasu (szyszki jodły, sosny, kora, ściółka, kamienie, patyki itp.), umożliwiające wielozmysłowe odbieranie przyrody, prowadzenie zajęć ruchowych i rekreacyjnych. Po drugiej stronie umieszczono skocznię czyli wydzielony pas wysypany piaskiem, na której mamy pokazane przykłady „skoczków” w świetnej wersji graficznej np. żabę trawną, kunę leśną, wiewiórkę, lisa, rysia czy też sarnę. Na wydzielonym piaszczystym pasie skoczni będzie można wykorzystać kolejną pomoc dydaktyczną jaką jest zestaw tropów rzeźbionych. Całości dopełnił: dendrofon, który możliwi poznanie właściwości rezonansowych drewna oraz interaktywna tablica śpiewająca, dzięki której uczniowie będą mogli poznać odgłosy leśnych ssaków i ptaków. Zakupione pomoce dydaktyczne, gry przybliżą ekosystem lasu, pozwolą lepiej poznać i zrozumieć otaczającą człowieka przyrodę.

Uczniowie w nowym ogrodzie będą mieli możliwość prowadzenia obserwacji, poszerzenia wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii, przyrody, ochrony środowiska. Będą mogli przeprowadzać eksperymenty i ćwiczenia z wykorzystaniem punktu badawczego i naturalnego ekosystemu. Lekcje w terenie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.