Home » Aktualności » Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli rozpoczęliśmy realizację zadania  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Dotacja w kwocie 37 725 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” pracowni dla najmłodszych przyrodników -ekologów przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 41 975 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 37 725 zł

Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 4 250 zł

Pracownia przyrodniczo – ekologiczna, która powstanie właściwie od podstaw i zostanie wyposażona w innowacyjne środki dydaktyczne, pobudzi aktywność, wyobraźnię najmłodszych uczniów i zachęci do poznawania otaczającego świata. Umożliwi wszechstronny rozwój dziecka poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz eksperymentów. To pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne, kształtować świadomość dotyczącą konieczności dbania o środowisko bliższe i dalsze, kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i środowisko. Pracownia dla młodszych wyposażona w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwi prowadzenie zajęć w sposób rozbudzający ciekawość poznawczą uczniów i zachęci do podejmowania działań badawczych oraz aktywności twórczej i poszukiwania nowych rozwiązań. Nowe meble i  kącik do pracy indywidualnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, zapewnią dzieciom łatwy dostęp do zgromadzonych eksponatów, gier i pomocy dydaktycznych.

W związku z zaplanowanym programem, który ma być realizowany w tej klasie – pod hasłem „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” kolorystyka mebli stanowić będzie neutralne tło dla pomocy dydaktycznych, modeli oraz roślin, których obecność umożliwi każdemu uczniowi naukę i zdobywanie wiedzy o sposobach dbania o środowisko naturalne, w tym o kwiaty w najbliższym otoczeniu.

Nowa przyrodniczo-ekologiczna pracownia ma być miejscem, gdzie każdy uczeń będzie czuł się dobrze, pobudzi swoje zmysły w poznawaniu otaczającego go świata. Poprzez różnorodny dobór pomocy dydaktycznych, gier, zabaw zmotywujemy uczniów do ochrony naszej planety, dbania o czystość naszego otoczenia i ekologiczne postępowanie zgodne z celami naszego programu zarówno w klasie, szkole, domu jak i bliżej okolicy. To poprzez zabawę i praktyczne działanie dziecko kształtuje prawidłowe postawy wobec natury.

W pracowni została wymieniona instalacja elektryczna, klasę pomalowano, założono tynk żywiczny. Powstaną nowe meble. Na wyposażenie klasy zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna, dwie tablice do pisania kredą, ławki i krzesła.

www.wfosigw.lodz.pl