Home » Aktualności » Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”.

Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”.

Nasza szkoła już drugi rok bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Autorem i koordynatorem Projektu jest Pani Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.  Projekt ma na celu między innymi: kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Dziękujemy uczniom za aktywny udział oraz ich rodzicom za pomoc w realizacji zadań projektowych.