Home » Aktualności » Ciekawa lekcja uczniów klas ósmych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Ciekawa lekcja uczniów klas ósmych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Dzięki uprzejmości Pani Sędzi Katarzyny Sadzińskiej wszystkie klasy ósme uczestniczyły w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w 3 lekcjach poświęconych władzy sądowniczej. Pani Sadzińska niezwykle interesująco i z entuzjazmem opowiadała uczniom o pracy sędziego, funkcjonowaniu sądu, zasadach wymiaru sprawiedliwości. W drugiej części spotkania każda klasa miała okazję wziąć udział w symulacji procesu sądowego. Dla każdej klasy Pani Sadzińska przygotowała inną sprawę. Uczniowie wcielali się więc w role sędziego, prokuratora, obrońcy, pokrzywdzonego, oskarżonego i świadka. Co ważne, uczniowie odpowiednio do roli, zakładali togi sędziego, prokuratora i obrońcy. Podkreślało to wagę sytuacji. Zainteresowanie uczniów tematem było bardzo duże. Okazuje się, że udział w tego typu zajęciach spowodował u uczniów refleksje na temat swojej przyszłej drogi zawodowej. Niewykluczone, że ktoś, kto do tej pory o tym nie myślał, planuje teraz studiowanie prawa. Życzymy powodzenia, a Pani Sadzińskiej serdecznie dziękujemy za wyjątkowe spotkania.