Home » Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

OBIADY – konto

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szanowni Rodzice!

              Opłata za 1 obiad  wynosi  4 zł następnie mnożymy przez ilość dni roboczych danego miesiąca. 

Należności należy przekazywać na konto bankowe szkoły;

Ludowy Bank Spółdzielczy o/Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego

nr konta: 80 9279 0007 0071 1195 2000 0020

Termin płatności od 1 do 5 dnia każdego miesiąca

Przypominamy, że w miesiącu bieżącym, odliczamy tylko zgłoszone nieobecności dziecka na obiedzie w miesiącu poprzedzającym.

ZASADY ODLICZEŃ ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY;

Nieobecność na obiedzie zgłaszamy danego dnia do godziny 10.00 telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 43 823 31 43 lub osobiście u wychowawcy świetlicy.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie przelewów w tytule przelewu, podanie imienia i nazwiska, klasy /S.P., lub PG /. W przypadku łączonych przelewów podajemy te same informacje dla każdego dziecka oraz kwotę wpłaty za każde dziecko/.