Home » Magiczny Świat – Terapia Rozwojowa Oparta na Relacjach

Magiczny Świat – Terapia Rozwojowa Oparta na Relacjach

Magiczny Świat – Terapia Rozwojowa Oparta na Relacjach

W naszej szkole prowadzimy zajęcia oparte o metodę Growth through Play System (w skrócie GPS), której autorką jest Kat Haughton – naukowiec i terapeuta uniwersytetu Lancaster, dyrektor Relate To Autism.

Podejmowane działania są niedyrektywną terapią rozwojową opartą na relacjach, a konkretnie relacjach opartych na zabawie. Innymi słowy stawiamy na indywidualny „rozwój przez zabawę”.

Łączymy sprawdzone elementy programów bazujących na relacjach, mózgu w celu dopasowania działań skupiających się na rozwoju społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym i poznawczym.

Terapię wykorzystujemy przede wszystkim w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Ta forma pomocy jest bardzo elastyczna. Może stanowić kompletny program sam w sobie jak i uzupełniać inne metod pracy.

Głównym założeniem zajęć jest przekonanie, że kluczem jest  porozumienie z podopiecznym, umożliwienie mu swobodnego wyrażania swoich uczuć i pragnień, a wtedy zabawa stanie się bramą  do trwałego rozwoju społecznego.

Zajęcia prowadzą:

mgr A. Bąk

mgr K. Kowalska