Home » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Mirosław Potoniec

Wicedyrektorzy

mgr Bożena Nowicka

mgr Grzegorz Macherzyński

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli:

mgr Beata Adamczyk – Bzdzian – nauczanie wczesnoszkolne/pedagog specjalny
mgr Agata Bąk – nauczyciel wspomagający
mgr Marcin Bąk – wychowania fizyczne
mgr Dominika Berlińska – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Dariusz Czerniejewski – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Lidia Czerwińska – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Piotr Drabiński – nauczyciel bibliotekarz

mgr Magdalena Gil – logopeda
mgr Agnieszka Kacała – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Izabela Kaczmarek – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Aleksandra Kardecka – wychowawca świetlicy, plastyka
mgr Karolina Kochelak – nauczanie wczesnoszkolne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Karolina Kowalska – pedagog szkolny
mgr Monika Król – przyroda/nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Kujawska – Bożęcka – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Makówka – język angielski
mgr Małgorzata Marcinkowska – język polski
mgr Agnieszka Maryanowska – matematyka
mgr Paulina Matysiak – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Izabela Michalak – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Mirosława Muzaj – nauczyciel wspomagający
mgr Bożena Nowicka – język polski, nauczyciel wspomagający
mgr Marlena Pazura – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Mirosław Potoniec – historia i społeczeństwo
mgr Aleksandra Skiedrzyńska – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Soboń – język angielski
mgr Henryk Soboń – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Joanna Sosnowska – matematyka
mgr Aleksandra Staniucha – zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
mgr Agnieszka Hechłacz – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Marta Ziółkowska – język angielski

mgr Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Manios – psycholog

mgr Agnieszka Filipczak – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Komorek – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Tosik – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Cieślak – religia

mgr  Elżbieta Dobrzycka – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr  Sylwia Kaczmarek – język polski
mgr  Maciej Kardecki – język polski
mgr  Marek Wiśniewski – zajęcia artystyczne, historia, plastyka, wiedza o społeczeństwie, wdż
mgr Joanna Armada – wychowawca świetlicy
mgr Maciej Bielski – wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Kociołek – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Natalia Kubiak-Monita – zajęcia techniczne, nauczyciel wspomagający
mgr Grzegorz Macherzyński – wychowanie fizyczne
mgr Beata Mroczek – fizyka, informatyka
mgr Marcin Nawrocki – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Rulka-Deka – matematyka
mgr Elżbieta Rychlik – język niemiecki
mgr Małgorzata Seneczyn – język angielski
mgr Ewa Szewczyk – język angielski
mgr Anna Tomczyk – język angielski
mgr Joanna Wierucka – wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Pietrzak – muzyka, nauczyciel wspomagający
mgr Barbara Wujek – biologia, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Mirosława Zbyrowska – matematyka, informatyka
mgr Małgorzata Zwierzchlewska – nauczyciel wspomagający
mgr Anna Machała – Staniucha – nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Dąbrowska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
mgr Marta Kochanowska – nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne
mgr Aleksandra Staniucha – informatyka
mgr Katarzyna Szymczak – język niemiecki
mgr Beata Poradzińska – nauczyciel wspomagający
mgr Karolina Witkowska – chemia