Home » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 1. Potoniec Mirosław – Dyrektor Szkoły
 2. Marcinkowska Małgorzata – Wicedyrektor Szkoły
 3. Adamczyk – Bzdzian Beata – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, EEG Biofeedback
 4. Armada Joanna – pedagog szkolny
 5. Bąk Agata – nauczyciel wspomagający
 6. Bąk Marcin – nauczyciel wychowania fizycznego
 7. Berlińska Dominika – nauczyciel wspomagający
 8. Bielski Maciej – nauczyciel wychowania fizycznego
 9. Chrzanowski Jerzy – nauczyciel wspomagający
 10. Cieślak Anna – nauczyciel religii
 11. Czerniejewski Dariusz – nauczyciel wspomagający
 12. Czerwińska Lidia – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 13. Dąbrowska Agnieszka – nauczyciel wspomagający (urlop macierzyński)
 14. Dobrzycka Elżbieta – nauczyciel historii i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 15. Drabiński Piotr – nauczyciel bibliotekarz
 16. Filipczak Agnieszka – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, Sala Doświadczania Świata
 17. Fulko Elżbieta – nauczyciel religii
 18. Gołębowska Paulina – nauczyciel wspomagający
 19. Hechłacz Agnieszka – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 20. Jabłońska Magdalena – nauczyciel logopeda
 21. Kaczmarek Izabela – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 22. Kaczmarek Sylwia – nauczyciel języka polskiego
 23. Kardecka Alesandra – nauczyciel plastyki i nauczyciel wychowania świetlicy
 24. Kardecki Maciej – nauczyciel języka polskiego
 25. Kochanowska Marta – nauczyciel wspomagający
 26. Kochelak Karolina – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 27. Komorek Anna – nauczyciel wspomagający
 28. Kowalska Karolina – pedagog specjalny i doradztwo zawodowe
 29. Król Monika – nauczyciel przyrody i nauczyciel wspomagający
 30. Kubiak – Monita Natalia – nauczyciel techniki, nauczyciel wspomagający i Sala Si
 31. Kujawska – Bożęcka Agnieszka – nauczyciel wspomagający, Sala Doświadczania Świata
 32. Machała – Staniucha Anna – nauczyciel wspomagający
 33. Machała Artur – nauczyciel religii
 34. Macherzyński Grzegorz – nauczyciel wspomagający
 35. Makówka Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego
 36. Maryanowska Agnieszka – nauczyciel matematyki i nauczyciel techniki
 37. Michalak Izabela – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 38. Mroczek Beata – nauczyciel fizyki i nauczyciel informatyki
 39. Muzaj Mirosława – nauczyciel wspomagający, EEG Biofeedback
 40. Nawrocki Marcin – nauczyciel geografii i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 41. Nowicka Bożena – nauczyciel wspomagający
 42. Pazura Marlena – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
 43. Pietrzak Ewa – nauczyciel wspomagający
 44. Pietrzak Magdalena – nauczyciel muzyki i Sala Si
 45. Piotrowski Władysław – nauczyciel wychowania świetlicy
 46. Poradzińska Beata – nauczyciel wspomagający
 47. Rulka – Deka Ewa – nauczyciel matematyki
 48. Rychlik Elżbieta – nauczyciel języka niemieckiego
 49. Seneczyn Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego
 50. Sikora – Szlachetka Elżbieta – nauczyciel języka polskiego i nauczyciel wspomagający
 51. Skalska Małgorzata – nauczyciel wspomagający
 52. Skiedrzyńska Aleksandra – nauczyciel wspomagający
 53. Skrobicki Karol – nauczyciel religii
 54. Soboń Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego
 55. Soboń Henryk – nauczyciel wychowania fizycznego
 56. Sosnowska Joanna – nauczyciel wspomagający (urlop dla poratowania zdrowia)
 57. Staniucha Aleksandra – nauczyciel informatyki (urlop dla poratowania zdrowia)
 58. Szewczyk Ewa – nauczyciel języka angielskiego
 59. Szymczak Katarzyna – nauczyciel wspomagający
 60. Świętczak Emilia – nauczyciel psycholog
 61. Tomczyk Anna – nauczyciel języka angielskiego
 62. Tosik Joanna – nauczyciel wspomagający
 63. Tymoczko Anita – nauczyciel języka angielskiego
 64. Walczak Paulina – nauczyciel wychowania świetlicy
 65. Wierucka Joanna – nauczyciel wychowania fizycznego
 66. Wiśniewski Marek – nauczyciel historii i nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 67. Witkowska Karolina – nauczyciel chemii
 68. Wujek Barbara – nauczyciel biologii i nauczyciel wspomagający
 69. Zbyrowska Mirosława – nauczyciel matematyki i nauczyciel informatyki