Home » Terapia SI

Terapia SI

W naszej szkole prowadzona jest Terapia integracji sensorycznej (SI). Terapeuci integracji sensorycznej:

  • mgr Natalia Kubiak-Monita
  • mgr Magdalena Pietrzak

Terapia SI to zespół ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej sali z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Celem terapii SI jest usprawnianie zaburzeń związanych z nieprawidłowym odbiorem bodźców przez dziecko, a także stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej, motorycznej i dydaktycznej.