Home » Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

przewodnicząca – Zuzanna Banasiak

z-ca przew.  – Tomasz Kardecki

Sekretarz – Borys Krysiak