Home » Aktualności » Lekcja przyrody w klasach czwartych

Lekcja przyrody w klasach czwartych

W Leśnym zaciszu, które powstało w ramach konkursu WFOSIGW w Łodzi, uczniowie klas czwartych mieli lekcje dotyczące rozróżniania drzew. Mogli oni skorzystać z makiety z informacjami o drzewach jak i rozróżniać drzewa zasadzone w kąciku roślin. Na zakończenie uczniowie szukali wrażeń na ścieżce sensorycznej.