Home » Aktualności » Drodzy rodzice pomóżcie nam w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Zduńska Wola

Drodzy rodzice pomóżcie nam w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Zduńska Wola

 Drodzy Rodzice!

W naszej szkole co roku realizowane są zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.

W tym roku również stanęliśmy przed taką możliwością.

 

Proponujemy:

 1. INWESTYCJE:

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI UMYSŁOWEJ – GRY PLENEROWE

(stały teren do gier zespołowych – teren przed SP9)

 1. WYDARZENIE:

KROK PO KROKU – INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

(impreza plenerowa dla dzieci)

 

Dzięki Państwa głosom mamy szansę na zrealizowanie dwóch inicjatyw dla dzieci,  z których będą mogli bezpłatnie korzystać.

Głosowanie rozpocznie się 13 września 2021 roku i trwać będzie do 30 września 2021 roku. W tym roku nowością będzie głosowanie elektroniczne, do którego wszystkich zachęcamy! Pozostaliśmy także przy klasycznym sposobie głosowania -na formularzu papierowym.

Mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy, 1 głos w kategorii inwestycje lokalne i 1 głos w kategorii wydarzenia, wskazując tym samym maksymalnie dwa wybrane przez siebie projekty.

Punkty, w których będzie można zagłosować stacjonarnie:

 1. Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2), ul. Stefana Złotnickiego 12
  poniedziałek 7:30-17:00
  wtorek-piątek 7:30-15:302. Punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. 1-go Maja 5-7
  poniedziałek 13:00-17:00
  czwartek 7:30-11:303. Inkubator Inicjatyw Społecznych ul. Łaska 38
  poniedziałek 7:30-11:30
  wtorek 7:30-11:30
  środa 15:30–19:30
  czwartek 7:30-11:30
  piątek 15:30–19:30

 

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 1. Głosowanie odbywa się:
  1. w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania na papierowych kartach do głosowania;
  2. drogą elektroniczną poprzez stronę budżetu obywatelskiego lub z użyciem profilu zaufanego poprzez wykorzystanie platformy ePUAP i karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta, a także kwalifikowanego podpisu elektronicznego przesyłając kartę do głosowania na główny adres elektroniczny Urzędu, tj. urzad_miasta@zdunskawola.pl.

W przypadku głosowania drogą elektroniczną z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego kartę do głosowania należy pobrać ze strony internetowej Miasta, a do karty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, o którym mowa w ust. 8.

 1. Karta przesłana drogą elektroniczną, przed wrzuceniem do urny, zostaje zewidencjonowana w rejestrze głosujących oraz opatrzona pieczęcią urzędową i kolejnym numerem identyfikacyjnym. Złożone oświadczenie pozostaje w dokumentacji budżetu obywatelskiego.
 2. Nie podlega rejestracji karta złożona drogą elektroniczną przed lub po upływie terminu wyznaczonego na głosowanie oraz karta, do której nie dołączono oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
 3. Mieszkaniec, głosując, musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 4. Głosowanie trwa nie krócej niż 14 dni i rozpoczyna się w poniedziałek.
 5. Głosować może Mieszkaniec.
 6. Mieszkaniec może głosować tylko raz.
 7. Mieszkaniec z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) może głosować przez pełnomocnika w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania na papierowych kartach do głosowania. Wzór pełnomocnictwa można pobrać
 8. Mieszkaniec małoletni przedstawia oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej głosującej na zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
 9. Mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy, 1 głos w kategorii inwestycje lokalne i 1 głos w kategorii wydarzenia, wskazując tym samym maksymalnie dwa wybrane przez siebie projekty.