Home » Aktualności » Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”

Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli rozpoczęliśmy realizację zadania  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Dotacja w kwocie 37 725 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” pracowni dla najmłodszych przyrodników -ekologów przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 42 037 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 37 187 zł

Wkład własny Urząd Miasta Zduńska Wola – 4 850 zł

31.08.2022 roku zakończono efekt rzeczowy pracowni geograficznej, która powstała od podstaw i została wyposażona w nowe meble oraz innowacyjne środki dydaktyczne. Zaplanowane wyposażenie sali oraz pomoce dydaktyczne zostały w pełni zrealizowane. Teraz czas na realizację zadania. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym program pod hasłem  „ Sięgniemy wyżej gwiazd i prześcigniemy czas”, który ma być realizowany w tej klasie wzbogaci wiedzę uczniów o naszej planecie oraz zjawisk na niej zachodzących, takich jak burze, zachmurzenie, ruchy płyt tektonicznych i wybuchy wulkanów. Ekran multimedialny, ciekawe oprogramowania na komputer, a także kolorowe plansze, pokazujące schemat, budowę lub skutki poszczególnych zjawisk, filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski, a przede wszystkim poznanie folkloru, krajobrazu, położenia, ukształtowania terenu, fauny i flory bliższego otoczenia czyli naszego regionu i całego województwa Łódzkiego, jak też całego świata pobudzi wyobraźnię i chęć pogłębiania wiedzy.

Realizując program „ Sięgniemy wyżej gwiazd i prześcigniemy czas ” poprzez różnorodny dobór pomocy, gier, zabaw oraz strefy relaksu zmotywuje uczniów do ochrony naszej planety, dbania o czystość i ekologię naszego otoczenia zarówno w klasie, szkole, domu jak i bliższej okolicy.

Poniżej krótka relacja fotograficzna: