Home » Aktualności » Ciekawa lekcja w kl. 3a w ramach realizacji projektu WFOSiGW

Ciekawa lekcja w kl. 3a w ramach realizacji projektu WFOSiGW

W klasie 3a w ramach realizacji projektu WFOSiGW, zostały przeprowadzone zajęcia z programu „Sięgniemy wyżej gwiazd i prześcigniemy czas”. Tematy dotyczyły krajobrazu górskiego– jaskinie skały i minerały. W tym celu zostały wykorzystane nowo zakupione pomoce dydaktyczne, które pozwoliły pogłębić wiedzę i wyobraźnię dzieci w omawianym zagadnieniu.