Home » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Mirosław Potoniec

Wicedyrektorzy

mgr Bożena Nowicka

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli:

mgr Beata Adamczyk – Bzdzian – nauczanie wczesnoszkolne/pedagog specjalny

mgr Joanna Armada – pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
mgr Agata Bąk – nauczyciel wspomagający
mgr Marcin Bąk – wychowania fizyczne
mgr Dominika Berlińska – nauczyciel wspomagający

mgr Maciej Bielski – wychowanie fizyczne

mgr Anna Cieślak – religia
mgr Dariusz Czerniejewski – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Lidia Czerwińska – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel wspomagający

mgr  Elżbieta Dobrzycka – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

mgr Piotr Drabiński – nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Filipczak – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

mgr Magdalena Gil – logopeda

mgr Agnieszka Hechłacz – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Izabela Kaczmarek – nauczanie wczesnoszkolne

mgr  Sylwia Kaczmarek – język polski
mgr Aleksandra Kardecka – wychowawca świetlicy, plastyka

mgr  Maciej Kardecki – język polski

mgr Marta Kochanowska – nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne
mgr Karolina Kochelak – nauczanie wczesnoszkolne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Komorek – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Karolina Kowalska – pedagog szkolny

mgr Natalia Kubiak-Monita – zajęcia techniczne, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Monika Król – przyroda, nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Kujawska – Bożęcka – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Machała – Staniucha – nauczyciel wspomagający

mgr Grzegorz Macherzyński – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Makówka – język angielski
mgr Małgorzata Marcinkowska – język polski
mgr Agnieszka Maryanowska – matematyka
mgr Izabela Michalak – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Beata Mroczek – fizyka, informatyka
mgr Mirosława Muzaj – nauczyciel wspomagający

mgr Marcin Nawrocki – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bożena Nowicka – język polski, nauczyciel wspomagający
mgr Marlena Pazura – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Magdalena Pietrzak – muzyka, nauczyciel wspomagający

mgr Beata Poradzińska – nauczyciel wspomagający
mgr Mirosław Potoniec – historia i społeczeństwo

mgr Ewa Rulka-Deka – matematyka
mgr Elżbieta Rychlik – język niemiecki
mgr Małgorzata Seneczyn – język angielski
mgr Aleksandra Skiedrzyńska – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Soboń – język angielski
mgr Henryk Soboń – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Joanna Sosnowska – matematyka, nauczyciel wspomagający
mgr Aleksandra Staniucha – zajęcia techniczne, informatyka
mgr Katarzyna Szymczak – język niemiecki
mgr Ewa Szewczyk – język angielski
mgr Anna Tomczyk – język angielski
mgr Joanna Tosik – nauczanie wczesnoszkolne
mgr Joanna Wierucka – wychowanie fizyczne
mgr Karolina Witkowska – chemia
mgr  Marek Wiśniewski – zajęcia artystyczne, historia, plastyka, wiedza o społeczeństwie, wdż
mgr Barbara Wujek – biologia, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Mirosława Zbyrowska – matematyka, informatyka
mgr Małgorzata Skalska – nauczyciel wspomagający