Home » Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2010/2021:

przewodnicząca – Justyna Pilc kl. 8a

z-ca przew.  –  Zuzanna Banasiak kl. 7c

Rzecznik Praw Ucznia – Tomasz Kardecki kl. 7c

Jak co roku, na początku października odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Najwięcej głosów  uzyskała uczennica Aleksandra Armada, która została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Zastępcą przewodniczącej oraz jednocześnie Rzecznikiem Praw Ucznia został Adam Nawrocki z kl. 6c.

W ramach działalności statutowej przedstawiciele samorządu: zapoznali się ze szkolnymi dokumentami  i planem pracy  na rok szkolny 2019/2020, współpracują z Dyrektorem Szkoły i gronem pedagogicznym przedstawiając własne pomysły  na imprezy i organizację życia szkolnego, biorą czynny udział w spotkaniach.

W ramach rozwijania inicjatyw uczniowskich prowadzona jest gazetka ścienna Samorządu Uczniowskiego i  tablica ogłoszeń ze szczęśliwym numerkiem. Organizowana jest również różnorodna pomoc na rzecz uczniów z całej szkoły. Wdrożono program Samorządu Uczniowskiego „Mistrz Samorządności”, w ramach którego uczniowie przygotowują okolicznościowe gazetki z informacjami dotyczącymi bieżących sportowych osiągnięć naszej kadry narodowej.