Home » Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca – Amelia Kmita kl. 8b

z-ca przew.  – Dominik Antoszczyk kl. 5c

Sekretarz – Borys Krysiak kl. 8c