Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 50 zł (co daje jedynie5 zł miesięcznie). Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego gimnazjum. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny, bywa, że nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Dariusz Wałdoch,
  • Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Pani Monika Wachowicz,
  • Sekretarz Rady Rodziców: Pani Magdalena Nowak.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli
Ludowy Bank Spółdzielczy o/Zdńska Wola
ul. Dąbrowskiego
nr 04 9279 0007 0000 3506 2000 0010

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Rada Rodziców