Realizacja zadania w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli rozpoczęliśmy realizację zadania  w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

Dotacja w kwocie 37 187 zł dotyczy utworzenia pracowni edukacyjnej „Eko Świat- podróż przez cztery pory roku” pracowni dla najmłodszych przyrodników -ekologów przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Zduńskiej Woli. (więcej…)

Sukces naszej uczennicy Wiktorii Rychlik w konkursie literackim

Uczennica klasy 8 c Wiktoria Rychlik otrzymała wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pudełko moich marzeń”, który zorganizowany został przez Powiatowy Dom Kultury „Na Pięterku” w Zduńskiej Woli.
Gratulujemy! Życzymy dalszych poetyckich sukcesów!

Dni Otwarte SP9

Dnia 7 lutego 2022 roku w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Przyszli wychowankowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w przygotowanych przez nauczycieli zabawach i zajęciach. Zwiedzali doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne do matematyki, informatyki, chemii oraz przyrody. (więcej…)

Rozdanie nagród w konkursie „Chemia w obiektywie”

Rozdanie nagród w konkursie „Chemia w obiektywie”. Nasi Uczniowie to świetni obserwatorzy, doskonale poradzili sobie z zadaniem konkursowym, którego celem było odnalezienie zjawisk chemicznych w otaczającym nas świecie oraz wykonanie fotografii tego zjawiska. Wszystkie zdjęcia są piękne, różnorodne i stanowią element gazetki w pracowni chemicznej. (więcej…)

Ciekawa lekcja muzyki w klasie 4c

Dzisiaj była nietypowa lekcja muzyki. Wysłuchaliśmy koncertu kameralnego w wykonaniu Dominika. Było super… My graliśmy na instrumentach muzycznych.

Zapraszamy rodziców i dzieci na dni otwarte SP9

W dniu 07.02.2022r. o godz. 17.00 zapraszamy na dni otwarte Szkoły Podstawowej nr 9

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2022/2023

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie
 w dniach 1 – 15 marca 2022 r.
 
ZAPISY UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA PORTALU REKRUTACYJNYM: 
 
Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wyboru 3 innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 i są jednolite dla całego Miasta:
Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1. Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 20-40 (20 pkt – 1 rodzic pracuje, 40 pkt – 2 rodziców pracuje) Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 20 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki


Kryteria zostały zawarte w Uchwale Nr XXXVII/304/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Zduńska Wola dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły.
W rekrutacji podstawowej przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2022/2023 określone zostały w Zarządzeniu Nr 45/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2022 r.
Lp.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2022 godz.8.00 15.03.2022 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej  dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 16.03.2022 godz.8.00 18.03.2022 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 23.03.2022 godz.15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 24.03.2022 godz.8.00 30.03.2022 godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 31.03.2022 godz.15.00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2022 godz.8.00 29.07.2022 godz.15.00

(więcej…)

Godziny pracy biblioteki szkolnej w dniach 21.01-11.02.2022r.

Akcja „Podaruj karmę bezdomnym zwierzętom”

Podaruj karmę bezdomnym zwierzętom! Drodzy Rodzice, Uczniowie! Rozpoczynamy zbiórkę karmy suchej i mokrej dla psów i kotów. Zwierzęta ze Schroniska „FUNNY PETS” w Czartkach czekają na Naszą pomoc. Liczymy na Wasze wsparcie. Mile widziane koce i zabawki dla zwierząt. Akcja trwa do 10 lutego. Dziękujemy 🙂 Szkolne Koło Wolontariatu i PCK (więcej…)

Zabawa karnawałowa klas młodszych

Zabawa karnawałowa klas młodszych.
W dniu 21 stycznia choć w mniejszym składzie i zachowaniem reżimu sanitarnego uczniowie klas młodszych doskonale się bawili na zabawie. (więcej…)